Imprint

Ten odcisk został zaktualizowany luty 27, 2024.

Właścicielem tej witryny jest:

Serwis zxczx
a
Polska
Email: 
Numer telefonu: 123324
VAT ID: 123123

Przedstawiciel prawny (przedstawiciele) Serwis zxczx:

123

1. Ogólne

1.1 Jesteśmy zarejestrowani w 123 na podstawie licencji lub numeru rejestracyjnego:

123

Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do uczestniczenia w procedurach rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową.

2. Następujące informacje są wymagane według niemieckiego prawa.